Zum Inhalt springen


Снежана Капинчева
Регистриран одитор


Начало

Снежана Стефанова Капинчева е завършила специалността „Счетоводна отчетност” във ВИНС „Д. Благоев” – град Варна с квалификация „Икономист-счетоводител”.

Притежава диплом №361, издаден от ИДЕС през 1996 год. за дипломиран експерт счетоводител регистриран одитор и оттогава практикува професията на регистриран одитор.